Yksilöohjaus

Työnohjauksen yleinen tavoite on kehittää työtä niin yksilön kuin organisaationkin näkökulmasta. Työnohjauksen tarkoitus on hyödyttää molempia osapuolia.

Työnohjaus tapahtuu ratkaisukeskeisessä viitekehyksessä. Työnohjaus on työn tutkimista, analysointia sekä kehittämistä yhdessä: mitkä asiat auttavat selviytymään työstä ja vaikuttavat positiivisesti työssäjaksamiseen? Työnohjaaja auttaa löytämään tasapainon työntekijän ja työnantajan suhteeseen. Henkilökunnan työssäjaksaminen ja työhyvinvointi vaikuttavat positiivisesti myös yrityksen ja organisaation tulokseen.

Usein työnohjauksen tarve syntyy yksittäisen työntekijän asiakas-casen pohjalta. Työnohjausta on suositeltavaa käyttää ennaltaehkäisevästi työn kehittämiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Ammateissa, joissa henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus työnohjauksessa pääsee purkamaan asioita, joista ei voi muualla puhua.

Työnohjaus voidaan toteuttaa joko Metsäkylässä tai asiakkaan omissa tiloissa. Metsäkylässä toteutettavassa työnohjauksessa päästään hyödyntämään luonnon hyvinvointivaikutuksia, joita talli- ja maatilaympäristö eläimineen tarjoaa runsaasti.