Terapiatarpeen arviointi

Asiakkaan tarpeiden arvioinnin tulee näkemykseni mukaan olla aina asiakaslähtöistä, jotta auttamistyö olisi hyödyllistä ja tarkoituksenmukaista. Uskon vahvasti, että kun asiakas saa ilmaista omat tarpeensa ja toiveensa ja kokee niiden suhteen tulleensa kuulluksi, tarvittavan avun taso on matalampi kuin mitä se olisi, jos ammattilaiset arvioivat vain omasta näkökulmasta asiakkaan avun tarpeen. On taloudellisempaa tehdä ennalta ehkäisevää ja kuntouttavaa työtä.
Terapiatarpeen arviointi tapahtuu Metsäkylässä hevosen avulla. Hevonen tuo nopeasti esiin kognitiiviset taidot, motivaation ja vuorovaikutusosaamisen.

Yksilöarvioinnit
Terapiatarpeen arviointi tapahtuu Metsäkylässä hevosen avulla. Toiminnallisten menetelmien ohella keskustellaan asiakkaan kanssa hänen elämässään olevista, haastavista asioista sekä siitä minkälaista apua hän niihin toivoo ja olisi valmis vastaanottamaan.
Terapiatarpeen arviointijakson tavoitteena on saada kokonaiskuva asiakkaan elämäntilanteesta ja selvittää minkälainen terapia hyödyttäisi häntä eniten. Arviointijakso sisältää kolme tapaamista ja maksaa 270 euroa. Terapiatarpeen arvioinnista toimitetaan lausunto joko asiakkaalle tai arviojakson tilaajalle.

Perhearvioinnit
Terapiatarpeen arviointi tapahtuu Metsäkylässä hevosen avulla. Hevostoiminta tuo nopeasti näkyville perheen keskinäisen dynamiikan ja vuorovaikutussuhteet sekä auttaa samalla arvioimaan perheenjäsenten henkilökohtaisia tarpeita ja toiveita.
Terapiatarpeen arviointijakson tavoitteena on saada kokonaiskuva asiakasperheen tilanteesta ja selvittää minkälainen terapia hyödyttäisi heitä eniten. Arviointijakso sisältää kolme tapaamista ja maksaa 270 euroa. Terapiatarpeen arvioinnista toimitetaan lausunto joko asiakkaalle tai arviojakson tilaajalle.