Sosiaalityöntekijän asiantuntijatyö

Sosiaalityöntekijä ja -johtaja, sekä ratkaisukeskeinen psykoterapeutti Nina Fagerstöm on erikoistunut työterveyshuoltoon ja tarjoaa asiantuntemuksensa käyttöönne työpaikkaselvityksiin, työterveyshuollon neuvotteluihin sekä ammatillisen kuntoutuksen neuvotteluihin. Konsultaatioissa korostuu asiakaslähtöisyys ja ratkaisukeskeisyys.

Konsultointipalvelupaketti sisältää 2 x 1 h tapaamiset ja maksaa 240 euroa.

Nina on sosiaalityönjohtajana toimiessaan saanut työntekijöidensä asiakasmäärät vähenemään 50% maan keskiarvosta, jolloin työntekijöiden työn laatu ja työssäjaksaminen ovat kasvaneet. Nina kouluttaa sosiaalityönjohtajia, sote-esimiehiä siitä kuinka asiakaslähtöisellä ja ratkaisukeskeisellä johtamisella voidaan parantaa työntekijöiden työssäjaksamista ja henkilökuntaa siitä kuinka työntekijänä voi vaikuttaa omaan työssäjaksamiseensa ajanhallinnan keinoin.