Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus on vuorovaikutustaitojen harjoittelua talli- ja maatilaympäristössä luonnollisissa tilanteissa. Sosiaalinen kuntoutus vahvistaa omaa identiteettiä ja auttaa pärjäämään paremmin sosiaalisissa suhteissa ja hoitamaan asioita eri tahojen kanssa. Se pitää sisällään arkisten, konkreettisten taitojen harjoittelua kuten rahankäyttö, lounaan valmistus, lomakkeitten täyttäminen sekä toisten huomioon ottamista ja kommunikointitaitoja kuten rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista.

Sosiaalinen kuntoutus toteutetaan joko yksilötyönä tai ryhmässä. Kuntoutus voidaan toteuttaa hevosen kanssa tai ilman. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on kasvattaa osallisuutta omaan elämään ja vahvistaa minäkuvaa kestämään ulkopuolisia paineita. Metsäkylä tarjoaa kuntoutukseen ympäristön, jossa sosiaalisuus kasvaa huomaamatta ja opitut taidot tulevat lopulta osaksi muitakin elämän osa-alueita. Kuten Nina Fagerström on gradussaan todennut, asiakkaalle tulee usko siihen, että hän osaa, pystyy, uskaltaa ja onnistuu, kun ponnistelee, vaikka tuntuu vaikealta. Tämä kaikki tuo kuntoutujan elämään lisää rohkeutta ja iloa ja parantaa elämänlaatua.