Hevosavusteinen psykoterapia

Hevonen on herkkä aistimaan ihmisen tunteita ja reagoimaan niihin. Hevosavusteisessa psykoterapiassa hevonen tekee kuntoutujan tunteita näkyviksi terapeutille, jolloin niistä on helpompi puhua. Tämä edesauttaa varsinaisen keskusteluterapian onnistumista.
Hevosen kanssa työskentely on aktivoivaa toimintaa, ja tyypillinen asiakas onkin nuori, jonka on vaikeaa tai mahdotonta puhua omista asioistaan vieraille ihmisille. Asiakkaan sanoin: ”sille ponille on vaan niin helppo puhua!” Psykoterapeutin avulla hevosen kanssa työskennellessä esiin tulleita tilanteita ja asioita peilataan omaan elämään, jolloin löydetään uusia tapoja toimia arkielämän tilanteissa.
Hevosavusteista terapiaa hyödynnetään myös terapia-arvioon tulevien henkilöiden kanssa: hevonen tuo nopeasti esiin kognitiiviset taidot, motivaation ja vuorovaikutussuhteet perheenjäsenten välillä. Asiakkaan kognitiivinen kyvykkyys tulee hevosen avulla hyvin esille ja näin asiakas voidaan tarvittaessa ohjata sopivamman toimintamuodon pariin, esimerkiksi toiminta- tai ratsastusterapiaan.