Metsäkylän koulutus- ja kuntoutuskeskus
MetKu

Nina Fagerström

Oma ammatillinen kokemukseni on kertynyt lastensuojelun ja ammatillisen kuntoutuksen sosiaalityöstä, varhaiskasvatuksesta ja yrittäjyydestä. Esimies- ja johtotehtävissä olen toiminut 1990 -luvulta lähtien, yrittäjänä vuodesta 1992 ja kouluttajana vuodesta 2004 lähtien.
Hevosen käytön kuntoutuksen tukena mahdollistaa ammatillinen koulutukseni ratsastuksen ohjaajana ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajana.

Työskentelen mielelläni kaiken ikäisten ihmisten kanssa. Kiinnostuksenani on työssä jaksaminen, omien rajojen tunnistaminen ja erilaiset elämäntilanteen muutokset. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on hevosen käyttö etenkin nuorten psykoterapian helpottajana. Teen terapiatarpeen arviointeja sekä lapsille että perheille.

Green care (toteutetaan kaikilla tasoilla: virkistys, kasvatukselliseen toimintaan ja sos kuntoutukseen ja psykoterapia) ja sosiaalipedagoginen viitekehys avattuna tähän etusivulle!